Thư mời từ Vụ Thư viện Việt Nam

Kính gửi Hội viên Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam
Hôm nay BCH VILASAL nhận được thư mời từ Vụ Thư viện Việt Nam, nay xin gửi đến quý hội viên thông tin 2 thư mời (file đính kèm) để quý hội việc kịp thời đăng ký tham dự.
Xin vui lòng đăng ký theo thông tin trên thư mời.
Trân trọng cảm ơn.

Giấy triệu tập "Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện"

Giấy triệu tập "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng"

Thư mời tham dự "Khóa Tập huấn Phát triển Thư viện mới"

Kính gửi Quý Hội viên Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam
Thay mặt Bà Nguyễn Thị Kim Tri - Giám đốc Thư viện Trường Đại học Việt Đức, VILASAL xin gửi đính Quý hội viên thông tin và thư mời tham dự "Khóa Tập huấn Phát triển Thư viện mới" do hai chuyên gia Úc - Janine Schmidt (tư vấn phát triển Thư viện trước đó của ĐHVĐ) and Angela Vilkins thực hiện. 

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem link:

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/articledetail.aspx?sitepageid=625&articleid=10944

Tập huấn SỬ DỤNG QUY TẮC BIÊN MỤC “MÔ TẢ VÀ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN” ẤN BẢN RDA TIẾNG VIỆT

Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Tập huấn “Sử dụng quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên ấn bản RDA tiếng Việt”. Tập huấn đã quy tụ 70 học viên đến từ 35 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.