IFLA khai trương website chính thức đa ngôn ngữ

Ngày 25/2/2013, Liên đoàn Quốc tế các Thư viện và Hiệp hội Thư viện (IFLA) đã hoàn thành việc nâng cấp website chính thức của tổ chức này thành đa ngôn ngữ.

Phiên bản website mới hy vọng sẽ giúp người dùng tiếp cận dễ dàng hơn nội dung của website cũng như tài liệu của IFLA bằng các ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh. Ngôn ngữ đầu tiên được cung cấp là Tiếng Tây Ban Nha, tiếp sau là Tiếng Pháp rồi đến các ngôn ngữ khác. Muốn xem phiên bản mới của website, xin mời tới địa chỉ: http://www.ifla.org