Thư mời tập huấn Truyền thông Marketing trong hoạt động thư viện

VILASAL phối hợp với Thư viện trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn "Truyền thông Marketing trong hoạt động thư viện"

Ban tổ chức gởi thư mời đến Hội viên

Trân trọng!