Hội thảo: “Nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện Thông tin, phục vụ đối mới giáo dục Đại học, Cao đẳng”

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý thư viện và giảng viên ngành khoa học thư viện chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu về lĩnh vực thông tin thư viện trong thời kỳ hội nhập quốc tế; đồng thời xây dựng và phát triển các mối quan hệ, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo, ứng dụng CNTT giữa các thư viện trong cả nước, Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam phối hợp với Thư viện Trường CĐSP Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo: “Nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện Thông tin, phục vụ đối mới giáo dục Đại học, Cao đẳng”.

 

Hội thảo: “Phát triển và quảng bá dịch vụ thông tin trong thư viện các trường Đại học và Cao đẳng”

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III tổ chức hội thảo “Phát triển và quảng bá dịch vụ thông tin trong thư viện các trường Đại học và Cao đẳng”. Hội thảo đã quy tụ 72 cán bộ Thư viện (đến từ 43 đơn vị), hầu hết là các cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách công tác phát triển dịch vụ tại Thư viện các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Thư mời tham dự hội thảo "PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG"

  • Thời gian: từ ngày 23 - 24 tháng 10 năm 2015
  • Địa điểm: Thư viện Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III, số 569 Kinh Dương Vương, Q 6, TP. HCM

Xem chi tiết thư mời

Hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng"

Kính gửi: Quý thầy/cô và các anh chị.
Do yêu cầu từ phía đơn vị phối hợp (Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III), hội thảo "Phát triển và quảng bá dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng" có một số thay đổi về thời gian như sau:
1/ Thời gian tổ chức:  từ ngày 23-24 tháng 10 năm 2015.
2/ Thời gian nhận bài tham luận: trước ngày 16 tháng 10 năm 2015.
VILASAL xin thông báo để Quý thầy / cô và các anh chị được biết.
Trân trọng.