Xây dựng tầm nhìn cho hệ thống thư viện công cộng VN

21VH- Hội thảo “Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch hành động cho hệ thống thư viện công cộng VN” do Bộ VHTTDL và Quỹ châu Á phối hợp tổ chức trong hai ngày 18 - 19.3 tại Hà Nội đã đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng VN, đồng thời vạch ra kế hoạch phát triển đến năm 2020 của ngành thư viện.

 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức hội thảo này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thông qua các ý kiến để xác định tầm nhìn và những thách thức cần vượt qua nhằm xây dựng kế hoạch hành động cho hệ thống thư viện công cộng VN.

Đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi để các thư viện công cộng VN khẳng định vị trí là những trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục quan trọng tại các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của ngành thư viện trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt theo định hướng chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên lĩnh vực thư viện.

P.Anh.

Nguồn: http://mekongdeltalib.net/index.php/what-s-hot/82-ut-enim-ad-minim-veniam