Hội thảo Hoàn thiện pháp luật về thư viện

Sáng ngày 08/6/2017, tại Hội trường A.1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về Thư viện”.

Xem chi tiết