SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

Hội thảo Kiểm định chất lượng Thư viện Đại học: cơ hội và thách thức

VILASAL phối hợp với Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo Kiểm định chất lượng Thư viện đại học - Cơ hội và thách thức

- Thời gian: 7h30, thứ sáu, ngày 19 tháng 05 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường lầu 9, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, số 331, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Đăng ký tham dự

Liên hệ Cô Kiều Phương

- Điện thoại: 0169.681.4334

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vui lòng đăng ký trước ngày 17/05/2017

Trân trọng