SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

Thông báo cập nhật hoạt động của thành viên VILASAL

Kính gởi Thành viên VILASAL,

Nhằm mục tiêu giới thiệu các sự kiện được tổ chức của các thư viện thành viên đến đông đảo cộng đồng thư viện và đọc giả. Ban chấp hành VILASAL xin thông báo

- Các anh chị đồng nghiệp khi có tổ chức sự kiện ở thư viện của thành viên VILASAL, vui lòng gởi đường dẫn đăng tin sự kiện trên web của thư viện thành viên đến Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương P. Chủ tịch VILASAL để cập nhật Mục sự kiện các thành viên trên web VILASAL.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các anh chị đồng nghiệp vui lòng cập nhật đường dẫn trang web của VILASAL lên web của thư viện thành viên.

 

Trân trọng!