SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

Thư mời tập huấn "Vấn đề thực thi quyền tác giả trong hoạt động Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng”

Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía nam, kết hợp với Trường đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức khóa tập huấn về "Vấn đề thực thi quyền tác giả trong hoạt động Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng”, kính mời quý thư viện các trường đại học đến tham dự khóa tập huấn.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết đính kèm bên dưới: