SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

26.04.2018

Xin mời xem link http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20180423142037/

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

Hội thảo: “Nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện Thông tin, phục vụ đối mới giáo dục Đại học, Cao đẳng”

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý thư viện và giảng viên ngành khoa học thư viện chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu về lĩnh vực thông tin thư viện trong thời kỳ hội nhập quốc tế; đồng thời xây dựng và phát triển các mối quan hệ, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo, ứng dụng CNTT giữa các thư viện trong cả nước, Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam phối hợp với Thư viện Trường CĐSP Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo: “Nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện Thông tin, phục vụ đối mới giáo dục Đại học, Cao đẳng”.

 
 VILASAL gửi thông tin kế hoạch hội thảo tới các hội viên để hội viên sắp xếp tham gia viết bài tham luận và tham dự. Thư mời tham dự hội thảo sẽ được gửi qua bưu điện trong thời gian tới.

Trân trọng.

 

Xem chi tiết thông báo

XEM KỶ YẾU HỘI THẢO