Thư mời tham dự hội thảo “Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số - Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm Quốc tế”.

Nhằm giới thiệu tới các thư viện trong cả nước về giải pháp tổng thể số hóa tài liệu từ khâu quét tài liệu đến quản lý quy trình số hóa, xử lý ảnh, nhận dạng ký tự quang học, quản lý khai thác tài nguyên số và xuất bản điện tử trực tuyến và thực tiễn triển khai giải pháp Tự động hóa lưu thông. Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam kết hợp với Thư viện Trường Đại học Nha Trang và Công ty Nam Hoàng tổ chức Hội thảo“Giải  pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số - Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm Quốc tế”.
- Thời gian: Ngày 24 - 25 tháng 04 năm 2014
- Đại điểm: Trường ĐH Nha Trang - Số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa.
VILASAL gửi email thư mời và chương trình Hội thảo để quý thầy cô sắp xếp thời gian tham dự. Bản in có chữ ký chủ tịch VILASAL và dấu đỏ sẽ được gửi bưu điện sớm nhất.

 

Trân trọng kính mời.

 

<<Xem chi tiết thư mời>>