Khoá tự học trực tuyến về Information Retrieval

 

Khoá tự học trực tuyến về truy xuất thông tin (information retrieval) do TS. Chutima Sacchanand, Giảng viên Đại học Mở Sukhothai Thammathirat Open University, Thái Lan xây dựng trong khuôn khổ một dự án do IFLA/ALP tài trợ là một nguồn học liệu hữu ích cho sinh viên thư viện và cán bộ thư viện trẻ mới vào nghề. Xem khoá học này tại đây.