Hội thảo Đào tạo chuẩn hoá ngành Thư viện - Thông tin

Ngày 20/2/2008, trường Đại học Sài Gòn (SGU) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa ngành thư viện - thông tin” với sự tham gia của nhiều chuyên gia thư viện trong nước và quốc tế. Đây là hội thảo quốc tế đầ tiên về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành Thư viện - Thông tin.

Xem tiếp...