Hội thảo Đào tạo chuẩn hoá ngành Thư viện - Thông tin

Ngày 20/2/2008, trường Đại học Sài Gòn (SGU) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa ngành thư viện - thông tin” với sự tham gia của nhiều chuyên gia thư viện trong nước và quốc tế. Đây là hội thảo quốc tế đầ tiên về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành Thư viện - Thông tin.

 

Nhân hội thảo này, Khoa Thư viện – Thông tin của SGU cũng giới thiệu Chương trình đào tạo ngành thư viện - thông tin mới của nhà trường vừa mang tính kế thừa những điểm hay của chương trình truyền thống, đồng thời đã mạnh dạn đưa những tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới và đẩy mạnh tính thực hành nghiệp vụ vào chương trình.

Chi tiết, xin vui lòng xem bài viết tường thuật Kỷ yếu Hội thảo với toàn văn các bài tham luận trên website của TV Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

 

Nguồn: http://www.thuvientre.com/index.php/thu-vien-viet-nam/dao-tao-nhan-luc.html